W sprawie:
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2022-08-24

Numer uchwały:
XLVII/543/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z mocą od 1 stycznia 2023 r.