W sprawie:
zmiany uchwały nr V/43/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Słubickiemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Słubicach

Data uchwały:
2022-08-24

Numer uchwały:
XLVII/537/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego