W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2022/2023

Data uchwały:
2022-08-24

Numer uchwały:
XLVII/536/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłozenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego