w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego