Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr IX/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr LIV/418/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XVI/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIX/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XX/165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice

Stan na dzień: 2 sierpnia 2022 r.

Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu
Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu
1 Zuzanna Buchowiecka socjalny
2 Robert Fabiszewski socjalny
3 Rafał Fik socjalny
4 Agnieszka Grudowska socjalny
5 Wanda Jipa mieszkalny
6 Julia Judasz socjalny
7 Izabela Kędzierska socjalny
8 Robert Kozłowski socjalny
9 Anna Krawczyńska socjalny
10 Jarosław Radkiewicz socjalny
11 Małgorzata Ruda mieszkalny
12 Dariusz Sałanowski socjalny
13 Malwina Szydłak mieszkalny
14 Tatsiana Tsikhan mieszkalny
15 Marek Zaliszewski socjalny