w sprawie składania propozycji do projektu budżetu gminy Słubice na 2023 rok