w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Słubice na rok 2022