W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice

Data uchwały:
2022-06-23

Numer uchwały:
XLV/517/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego