w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty