w sprawie ogłoszenia wykazu garażu stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat