w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Golicach