w sprawie zmiany zarządzenia nr 815/2022 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat