w sprawie zmiany zarządzenia nr 736/2022 Burmistrza Słubic z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zasad odpłatności oraz procedury obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu