w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat