W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Data uchwały:
2022-04-28

Numer uchwały:
XLIII/490/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia