W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w miejscowości Golice, Lisów, gmina Słubice

Data uchwały:
2022-04-28

Numer uchwały:
XLIII/486/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego