w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym