Rejestr  wniosków i wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów w roku 2022.

Lp.

Data złożenia wniosku

Znak Sprawy

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek złożyła

Obszar/lokalizacja

Miejsce Przechowywania dokumentów

Informacja o sposobie zakończenia sprawy

czy dokument jest ostateczny

1

14.01.2022

WKO.6131.5.2022.BA

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 5 szt. Sosna zwyczajna

osoba fizyczna

działka ewid.510, obręb 3- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 14.02.2022r zezwalająca na wycinkę 5 drzew

tak

2

13.01.2022

WKO.6131.7.2022.AK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 5 szt.-Grochodrzew, 2 szt.-Dąb szypułkowy, 5 szt -klon polny

Parafia Rzymskokatolicka P.W NMP królowej Polski, ul. 1 Maja 31,69-100 Słubice

działka ewid 231, obręb 8- Kunowice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 09.02.2022r zezwalająca na wycinkę 12 drzew

tak

3

07.02.2022

WKO.6131.23.2022.BA

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2 szt.-świerk pospolity

POLMAX  SA S.K.A , ul. Wojska Polskiego 72, 69-100 Słubice

działka ewid 71/25, obręb 1- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 24.02.2022r zezwalająca na wycinkę 2 drzew

tak

4

04.02.2022

WKO.6131.28.2022.AK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 479 drzew i krzewów o pow. 425 mk

STW Logistic Sp z o.o , ul. Jedności Robotniczej 15, 69-100 Słubice

działka ewid 74/110, 74/111, 74/112, obręb 3- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 18.02.2022r zezwalająca na wycinkę  drzew i krzewów

tak

5

15.02.2022

WKO.6131.40.2022.BA

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew -4 szt.- sosna zwyczajna

Kacper Rudzki Accuracy.pl, ul. Mickiewicza 16B, 69-110 Rzepin

działka ewid 53, obręb 3- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia  08.03.2022r zezwalająca na wycinkę 4 drzew

tak

6

08.02.2022

WKO.6131.43.2022.AK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 77 drzew i krzewów o pow. 1006 mk

HE3 Słubice 2 Sp. Z o.o  ul. Towarowa 2, 00-839 Warszawa

działka ewid 74/56, obręb 3- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 03.03.2022r zezwalająca na wycinkę  drzew i krzewów

tak

7

17.02.2022

WKO.6131.44.2022.AK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 5329 drzew i krzewów o pow. 3173 mk

SWISS KRONO Sp z o.o, ul. Serbska 56, 68-200 Żary

działka ewid 4/12,4/13,4/14,4/15,4/16,4/17,4/19,4/20, obręb 10- Świecko

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 11.03.2022r zezwalająca na wycinkę  drzew i krzewów

tak

8

14.03.2022

WKO.6131.60.2022.AK

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2 szt.-Modrzew Europejski, 3 szt-Wiąz Szypułkowy

Powiat Słubicki,ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice

działka ewid  458/46, 458/44,  obręb 1- Słubice

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Decyzja z dnia 23.03.2022r zezwalająca na wycinkę  5 drzew