w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Słubice.