zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Pławidło