W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
XLII/476/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia