W sprawie:
ustanowienia programu osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
XLII/463/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia