W sprawie:
zmiany uchwały nr LVII/450/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
XLII/460/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego