W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
XLII/458/2022

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia