w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy