Unieważnienie konkursu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym