w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu