w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Golicach