w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słubicach