w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Słubic z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako organu opiniodawczego ds. gospodarki zasobami lokalowymi na terenie Gminy Słubice