w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klasy czwartej sportowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice