W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Słubice

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
XL/436/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego