W sprawie:
planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
XL/430/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego