W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029 dla Gminy Słubice

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
XL/429/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego