W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2022 rok

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
XL/428/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia