W sprawie:
zmiany uchwały na XVI/123/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Data uchwały:
2021-12-23

Numer uchwały:
XL/427/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego