BS.524.9.2021.M.N.S

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Burmistrz Słubic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2022

Rodzaj zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania wyżej wymienionego zadania w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Pełna treść w załączeniu.