w sprawie zmiany Zarządzenia nr 576/2021 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2021 r.