Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/544551