W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach

Data uchwały:
2021-11-26

Numer uchwały:
XXXIX/420/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w DZienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego z moca obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.