W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
XXXIX/415/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia