W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku -Terminal Południe

Data uchwały:
2021-11-26

Numer uchwały:
XXXIX/412/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia