W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
XXXIX/407/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.