zawiadamienie, że w dniu 23 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 121/21
znak: WGN.6730.121.2021.JW w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego, bez podpiwniczenia, bez poddasza użytkowego, bez garażu w Kunowicach, przy ul. Słubickiej, na działce o nr ewid. 115/44, obręb ewid. 8 – Kunowice, gmina Słubice.