zawiadamienie, że w dniu 23 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 99/21
znak: WGN.6730.99.2021.JW w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kunowicach, przy ul. Słubickiej, na działce o nr ewid. 115/80, obręb ewid. 8 – Kunowice, gmina Słubice.