zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia określonego przez inwestora jako budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 1405/2, 1405/11, 68, obręb ewid. 1 – Słubice, Słubice – miasto.