zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia określonego przez inwestora jako budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE100 wraz z urządzeniami towarzyszącymi i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa w Słubicach, ul. Nocznickiego, na działkach o nr ewid. 137, 317/22, 317/23, obręb ewid. 1 – Słubice, Słubice – miasto.