zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia określonego przez inwestora jako: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w Kunowicach, ul. Brylantowa, na działce o nr ewid. 293, obręb ewid. 8 – Kunowice, Słubice – gmina.