zawiadamienie, że w dniu 23 listopada 2021 r. została wydana decyzja WGN.6730.141.2021.JW w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wszczęte na wniosek z dnia 08 września 2021 r. złożony przez Inwestora: EUROKOP INVEST sp. z o.o. z siedzibą ul. Żurawia 12, 69-100 Słubice, uzupełniony w dniu 27 września 2021 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako ”punkt zbierania odpadów obojętnych”, planowanej do realizacji  na działce o nr ewid. 29/14 w Słubicach, obręb ewid. 2 – Słubice, Słubice – miasto.