w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słubice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe